امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

معرفی اعضای شورای شهر

آبان/۳۰
معرفی اعضا

سعید عزیزی

سمت : نائب رئیس شورا (عضو کمیسیون ماده ۱۰۰)

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مردم شناسی

احمد حیدری

سمت : خزانه دار (عضو کمیته تجدید نظر)

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد حقوق

شیدا بدیرزاده

سمت : منشی و عضو شورای شهرستان (عضو کمیسیون ماده ۵)

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

زهرا حاتمی

سمت : نائب رئیس شورای اسلامی شهر مهاجران

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم آزمایشگاهی

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد