امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

مسئول دفتر

آذر/۰۷
مسئول دفتر

مهدی کمانی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد