امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

ریاست شورا

آبان/۳۰
ریاست شورا

محمد تبرته فراهانی

سمت : ریاست شورای اسلامی شهر مهاجران

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد