امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

۱۳ فروردین ” روز طبیعت ” گرامی باد

ادامه مطلب

احترام به طبیعت ، احترام به زندگی و احترام به زندگی ، احترام به خالق است
نعمات الهی را با حفظ طبیعت پاس بداریم.
سیزدهم فروردین روز انس با طبیعت را گرامی میداریم.
(شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاجران)

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد