امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

مشکلات خاموشی های اخیر شهر پیگیری شد

در پی نارضایتی های پیش آمده در خصوص برخی خاموشی ها در مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ طی جلسه ای با حضور آقایان مهندس تبرته فراهانی ریاست شورای اسلامی شهر ، رجائیان شهردار ، حسینی ریاست اداره برق مهاجران و مولایی امور عمرانی شهرداری مشکلات این حوزه مورد بررسی قرار گرفت که مقرر شد با توجه به فرسودگی شبکه توزیع برق مهاجران، پس از رفع برخی نواقص از سوی اداره برق در سال جاری شاهد کمترین خاموشی در سطح شهر باشیم.

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد