امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر مهاجران و دکتر رجاییان شهردار مهاجران با مهندس زندیه وکیلی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی

ادامه مطلب

دیدار اعضای محترم شورای اسلامی شهر مهاجران و دکتر رجاییان شهردار مهاجران با مهندس زندیه وکیلی معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات .. توانایی ها و افق اینده شهر مهاجران

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد