امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

جلسه با مدیر بیمه تامین اجتماعی استان جناب آقای بیدهندی

ادامه مطلب

جلسه مدیر بیمه تامین اجتماعی استان جناب اقای بیدهندی.مدیر بیمه شهرستان جناب اقای زمانی با امام جمعه محترم شهر .اعضای محترم شورای اسلامی و رجاییان شهردار مهاجران در خصوص استقرار اداره بیمه در شهر مهاجران

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد