امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

جلسه با ساکنین مسکن مهر در خصوص مشکلات کوی فضیلت

ادامه مطلب

جلسه با ساکنین مسکن مهر در خصوص مشکلات کوی فضیلت
با حضور رجاییان شهردار مهاجران رئیس و اعضای محترم شورای
اسلامی شهر مهاجران و مولایی مسئول عمران و فنی شهرداری

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد