امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

برگزاری دومین جشن شب یلدا با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر مهاجران سرکار خانم حاتمی

ادامه مطلب

برگزاری دومین جشن شب یلدا با حضور رئیس محترم شورای اسلامی شهر مهاجران سرکار خانم حاتمی
و شهروندان مهاجرانی در فرهنگسرای شهرداری با همکاری شورای اسلامی و شهرداری شهر مهاجران
و اموزشگاه هنری مسیحا

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد