امروز:
سایت شورای اسلامی شهر مهاجران

ارتباط با ما

آدرس کامل : شهر مهاجران – میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران
تلفن : ۰۸۶۳۸۶۲۳۳۵۷
نمابر : ۰۸۶۳۸۶۲۳۳۵۷
۳۹۹۱۹۱۷۵۳۵ : کد پستی
info@mohajerancity.ir : پست الکترونیکی

فرم هاآدرس:شهر مهاجران - میدان امام خمینی (ره) طبقه دوم شهرداری مهاجران

کدپستی :3991917535

تلفن :08638623357

نمابر :08638623357

کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر مهاجران می باشد